Impregnace 

Vhodně zvolenou impregnací kámen ochráníte před vsakováním vody
a usazováním nečistot a dále můžete zvýraznit jeho barvu.
Je vhodné ji obnovovat po 2 – 3 letech.