Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

Správce osobních údajů:

KV Stone s.r.o., IČ: 26331772, DIČ: CZ26331772, Hroznětínská 182, 362 32 Otovice u K.Varů

Naše webová adresa je: kvstone.cz

Účel zpracování osobních údajů:

 • marketingová komunikace, zasílání newsletterů a informativních zpráv
 • vyřízení dotazů a připomínek, zjištění spokojenosti

Poskytnutí osobních údajů je:

 • povinné pro vyřízení objednávky, pro marketingové účely a informování obecně
 • dobrovolné pro hodnocení služby

Vaše práva jsou:

 • máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím
 • máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů.
 • máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech
 • máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech
 • můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své osobní údaje jinému správci
 • máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva

Co jsou soubory cookies?

Cookies jsou malé textové informace, které se ukládají ve vašem prohlížeči, lze se na ně podívat, lze je vypnout (zakázat ukládání) nebo smazat.

Jaké jsou typy souborů cookies?

 • esenciální – slouží pro základní funkcionalitu webu
 • analytické – slouží pro měření návštěvnosti a různých statistik webu
 • remarketingové/inzertní – slouží k lepšímu cílení a personalizaci reklam, které uvidíte jinde na webu

Které soubory cookies využíváme?

Tato webová stránka používá cookies třetích stran, které jsou ukládané na jiné doméně.

Jde o tyto služby:

 • Google Analytics a Google AdWords, služba webové analytiky a reklamy poskytované společností Google Inc. („Google“). Informace poskytnuté souborem cookie o užívání této webové stránky jsou obvykle přeneseny na server společnosti Google v USA a tam jsou uloženy. Více na https://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/cookies/ .

Používáním tohoto webu s tímto zpracováním cookies souhlasíte.

Osobní údaje jsou zpracovávány dle zákonných požadavků po dobu 5 let od vyřízení poslední objednávky služby.

K zabezpečení osobních údajů správce přijal vhodná technická a organizační opatření a přístup k nim mají pouze pověřené osoby.